29-4-2023 Distriktets Årsmøde

Mødet afholdes i Vommevad Forsamlingshus.
Der udsendes indbydelse til dette møde.