Clubben har mødested på Kirkepladsen 8a 4690 Haslev

Vi mødes den anden og fjerde torsdag kl. 18:00

Venskabsklub: Rougsø-Sønderhald Y's Men's Club

Aktiviteter:  Klubben har en række årligt tilbagevendende aktiviteter:

Adventskranse: Vi fremstiller kranse og dekorationer som sælges den sidste søndag inden 1. søndag i advent

Kulturnat: Vi har café i forbindelse med kirkens kulturnat.

Nørkleudvalg: Fremstiller div. ting med salg for øje.