23-3-2023 kl. 19:00 Besøg på SØS-idrætsefterskole

Bemærk ændret mødested og tid

v/forstander Anders Qvistgaard
Der skal spises hjemmefra

13-4-2023 kl. 18:00 Mit liv som journalist (Ældresagen)

v/Kirsten Skaaning
Toastmaster: Vilfred Hansen
3 min.: Lis Dalgaard
Turhavende udvalg: Aktivitetsudvalget